המילה “ספרדי” מגיעה מ”ספרד “או חצי האי האיברי, בעברית. היהודים הספרדים היו קבוצה ענקית שנרדפה מטעמים דתיים, מהמאה ה -15, בפורטוגל ובספרד.

תחילה גורשו מספרד, הם היגרו מאסיבית לפורטוגל. מאוחר יותר, בשנת 1496, ד ‘מנואל הראשון יצר בסופו של דבר את התנאים לגירושו מפורטוגל, ואילץ אותם לחפש שטחים אחרים לחיות. הם התפשטו מעט בכל מקום, החל באימפריה העות’מאנית ובצפון אפריקה, ולאחר מכן הם עברו לשטחים אמריקאיים, כולל ברזיל.

עם זאת, היהודים הספרדים עשו הכל כדי לשמור על מנהגיהם, שפתם, מסורותיהם וטקסיםיהם בארצות המקבלות אותם. כדוגמה, ה”לאדינו “היתה שפה אופיינית של הקהילה הספרדית המערבבת פורטוגזית וספרדית, שעדיין נשמרה על ידי משפחות רבות ממוצא ספרדי. גם שמות משפחה טיפוסיים הועברו במקרים רבים לדורות.

בהקשר זה, בהכירם את הקשר ההיסטורי בין היהודים הספרדים לפורטוגל, הפך המחוקק הפורטוגלי בשנת 2015 לאופנה מיוחדת, כך שצאצאיה של קהילה זו יוכלו לרכוש את הלאום הפורטוגלי.

א – גישה לאזרחות פורטוגזית

היהודים הספרדים יכולים לגשת לאזרחות הפורטוגזית באמצעות התאזרחות, צורה של אזרחות נגזרת.

ההיבט החיובי העיקרי של נתיב לאום זה הוא שהבסיס לבקשה אינו מוגבל לצאצאי ההורים או הסבים הפורטוגלים. במקרה זה, הבסיס יכול להיות נגזר מכל קרוב משפחה בקו ישר (אבא, סבים, סבא רבא, סבא רבא) או הקשר המשפחתי בקו הבטוחה של ההורים מקהילת הספרדים ממוצא פורטוגלי. בקיצור, הקרן תהיה ממוצא ספרדי.

תהליכים מסוג זה מעובדים על ידי משרד הרישום המרכזי, ואת התהליך שנפתח ישירות בפורטוגל בדרך כלל לוקח בערך 8 חודשים עד 1 שנה כדי להשלים. העלויות הפרוצדוראליות הן 250 יורו למקרה.

ב – תיעוד לרכישת אזרחות

באופן כללי, יש צורך כי המבקש להיות בגיל (מעל 18 שנים) או משוחררים. בנוסף, לא ניתן היה להרשיעו בפשע העונש על-ידי תקופת מאסר השווה ליותר משלוש שנים, לפי החוק הפורטוגלי. לשם כך יש לצרף לבקשה לאזרחות את תעודת הלידה של המבקש ותעודת ההרשעה הפלילית של מדינת הלאום וכל שאר המדינות שבהן מתגורר המבקש.

עם זאת, היסוד היסודי של סוג זה של תהליך הוא הוכחה למוצא הספרדי שלהם, אשר ניתן לעשות זאת באמצעות ראיות ישירות, אופי דוקומנטרי, או באמצעות ראיות עקיפות כגון שם המשפחה, שפת המשפחה, המכס, מקורות. במובן זה, על המבקש להוסיף לבקשתו לאזרחות תעודה של הקהילה היהודית, במעמד של אדם דתי, שבסיסו בפורטוגל, אשר ישקף את הקשר בין המבקש לבין הקהילות המאורגנות הספרדיות.

ג – תעודה שהונפקה על ידי הקהילה היהודית הפורטוגזית

התעודה שאמורה לשלב את התהליך נועדה להעיד על השתייכות לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגלי, המתממשת בשמו הפרטי של המבקש, שפת המשפחה, הגנאלוגיה והזיכרון המשפחתי. אין עוד קשר יעיל לקהילה הספרדית, בתנאי שמוצא המבקש מדגים קשר רגשי לפורטוגל.

יש רק שתי קהילות יהודיות בפורטוגל עם מעמד זה: אחת בליסבון (קהילת ליסבון הישראלית) ועוד אחת בפורטו (קהילת פורטו הישראלית), שהן הגופים היחידים שמסוגלים לתת את התעודה, ומשוקללים על ידי ועדה מיוחדת.

יש להגיש את הבקשה לתעודה עם הקהילות היהודיות בפורטו או בליסבון על ידי המבקש, או על ידי עורך דין הפועל עבור המבקש, על ידי הצגת המסמכים הבאים:

  • העתק של דרכון;

  • תעודת לידה;

  • הוכחת מגורים;

  • עדות לקשר של משפחת המבקש לקהילה ספרדית, היכולה להיות ישירה, עדות או נסיבתית, כגון: אילן יוחסין, תעודת לידה ונישואין, שם משפחה, רשומות משפחתיות ומסמכים המדגימים את המנהגים והמסורות, דברי הרב של הקהילה שלהם, ההיסטוריה שבעל פה של המשפחה, רמה מסוימת של מיומנות בלדינו של המבקש או קרוביו.

ללא קשר לאופי הראוי או הנסיבתי של הראיות שסופקו, החלטת ועדת הקהילות היהודיות מתבססת תמיד על ראיות שמסר המבקש עצמו, הנחשבות בביקורתיות יחד עם כל העובדות הרלוונטיות שהתברר במהלך החקירה.

ד – חלופות לתעודה

אם למבקש אין תעודה שהוציאה הקהילה היהודית הפורטוגזית, תקנת האזרחות הפורטוגזית מודה כי ניתן להצביע על הדגמת ממוצא ספרדי:

א. במסמך מאומת שהוציא הקהילה היהודית אליו שייך המבקש, המעידים על שימוש בביטויים בפורטוגזית בטקסים יהודיים, או בלשונו של הלדינו;

ב. באמצעות תיעוד מאובטח, כגון רשומות של בתי כנסת יהודיים ובתי עלמין, וכן אישורי שהייה, שמות רכוש, צוואות וראיות אחרות בקשר המשפחתי של המבקש.

בהקשר זה, אם לממשלת פורטוגל יש ספקות לגבי האותנטיות של המסמכים שהונפקו בחו”ל, ייתכן שהקהילות היהודיות בפורטוגל יתבקשו לתת חוות דעת על הראיות שהוצגו.

ה – מסקנה

לפי קהילת ישראל בפורטו, מאז מארס 2015, יותר מאלף צאצאי יהודים שגורשו מפורטוגל במאה ה -15 קיבלו אזרחות פורטוגזית. אף על פי שההליך אינו פשוט כל כך, בהתחשב בשיפוט השיפוט של הקהילה היהודית הפורטוגזית, אם הוכחתם את מוצאם הספרדי, אל תחמיצו את ההזדמנות שנפתחה על ידי המחוקק הפורטוגלי וגם חפשו את אזרחותכם הכפולה!

המחבר: Roberta Fraser
Cidadania & Imigração

* * המידע הכלול במאמר זה מסופק באופן כללי ומופשט, לא להחליף את הייעוץ וסיוע מקצועי מוסמך ממוען במקרה הספציפי. אין לשכפל את תוכנו של מאמר זה, כולו או מקצתו, ללא אישור מפורש של המחבר.

**פורסם במקור ב: www.eurodicas.com.br